Om os

IronPlanet er en førende online markedsplads for salg og køb af brugt udstyr og andre holdbare aktiver samt en innovativ deltager på multi-milliard dollar-markedet for brugt udstyr. Det blev grundlagt i 1999 for at omdanne det globale marked for brugt udstyr, og IronPlanet har opbygget en database med over 1,8 millioner registrerede brugere over hele verden. IronPlanet forbinder købere og sælgere af brugt udstyr med sin eksklusive IronClad Assurance® certificering af udstyrsbetingelser og mærkefamilien, herunder IronPlanet®, GovPlanet®, TruckPlanet®, Kruse Energy & Equipment Auctioneers og Asset Assessment ServicesSM.

Kombinerer styrker. Leverer valgmuligheder.

Ritchie Bros. og IronPlanet er gået sammen i en virksomhed for at give dig det bedste inden for live auktioner uden forbehold, ugentlige online-auktioner og yderligere markedspladser til salg og køb af udstyr. Du har nu et hidtil uset udvalg og ét samlet sted at købe og sælge på den måde, der bedst passer til dine behov.