FAQ

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Sådan køber du

Den hurtigste og mest pålidelige måde, du kan afgive dit bud på, er ved at gøre det fra din computer. Du kan også byde via IronPlanets mobile app som giver yderligere fleksibilitet.

Alt efter behov kan sælgere indskrive deres udstyr på vores månedlige auktioner, enten online eller i fysiske auktionshaller. Uanset om auktionen afholdes online eller på et sted, kan buddene afgives online, så købere fra hele verden kan deltage.

Desværre er det almindeligvis svært at arrangere dette pga. af udstyrets forskellige placering på salgstidspunktet. Vores uafhængige inspektører giver detaljerede og dybdegående rapporter om den tilstand udstyret er i. Dette understøttes af vores IronClad Forsikring, som giver dig mulighed for at afgive dit bud i fuld tillid, også uden at du selv har set udstyret.

Varer på vores udvalgte auktioner og auktioner på stedet har ikke nogen mindstepris.

Vores kundeservicemedarbejdere og salgsrepræsentanter er klar til at hjælpe dig. Ring på +353 1 8605033, så skal vi gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål.

Kunder skal have et momsnummer, der kan valideres gennem VIES (System for udveksling af momsoplysninger). I tilfælde hvor momsnummeret ikke er gyldigt, vil køberen blive opkrævet moms, som ikke kan refunderes. Førstegangskøbere bliver opkrævet moms på deres første handel. Denne kan refunderes efter indsendelse af korrekt dokumentation og et momsnummer, som kan valideres via VIES. For eksportkunder kan moms refunderes for det første køb, når korrekt udfyldte eksportdokumenter er indsendt. Hvis al dokumentation er korrekt indsendt efter den første transaktion, vil de følgende handler få 0 i momssats eller ikke blive pålagt moms, hvis køber er fritaget fra moms. Bemærk: Det er IronPlanets politik at starte med at pålægge polsk moms på eksport af varer fra Polen til et land uden for EU. Momsen bliver refunderet, så snart der foreligger korrekt dokumentation, som underbygger eksporten. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Udover den endelige salgspris bliver hver vare pålagt et køberoverførselsgebyr foruden relevante salgsskatter.

Alle varer vundet på en IronPlanet-auktion skal betales fuldt ud inden for tre (3) hverdage. Varer, som ikke er blevet betalt fuldt ud inden for 3 hverdage, vil blive pålagt gebyrer for for sen betaling.

Der gives et udleveringsdokument til køberen eller det valgte transportfirma, efter at varen er købt, og den fulde betaling er modtaget. Udleveringsdokumentet indeholder de oplysninger, som køberen skal bruge for at kunne planlægge afhentning af varen.

Medmindre der oplyses andet, skal du afhente din vare inden for otte (8) hverdage at regne fra auktionsdagen for at undgå, at der påløber opbevaringsgebyrer. Alle skyldige opbevaringsgebyrer skal betales, inden varen afhentes. En vare, der ikke er afhentet inden for 60 dage, bliver anset for at være uafhentet. Når en vare erklæres uafhentet, kan den ikke længere afhentes. Læs IronPlanets vilkår og betingelser for yderligere oplysninger om vores afhentningspolitik.

Sådan fungerer LiveStream

a. Nej, men du kan godt! IronPlanets LiveStream-funktion giver dig en kombination af købsmuligheder online og på stedet.
b. Du kan afgive dit bud online eller på det fysiske sted, hvor auktionen afholdes.
c. IronPlanet LiveStream bruges af auktioner overalt i landet, hvilket giver køberne mulighed for at prøvekøre udstyret eller efterse det selv.
d. For at kunne afgive bud på stedet skal du registrere dig i auktionshallen og få et budnummer til det relevante salg.

a. Kun registrerede og godkendte tilskuere kan byde online. (Læs IronPlanets registreringskrav)
b. Tilgå auktionen på auktionsdagen ved at trykke på bannerne på www.ironplanet.com, og log ind for at få adgang til budkonsollen.
c. Hvis du er blevet godkendt til at byde, klikker du bare på budknappen for at afgive dit bud. Beløbet på knappen vil med det samme blive videregivet til auktionarius som et bindende bud af assistenten på den fysiske auktion.
d. Assistenten videregiver det først indkomne online bud til auktionarius.

a. Når dit bud er det højeste, vil du få en besked om, at du har budt højest, og budknappen bliver deaktiveret, så du ikke risikerer at overbyde dig selv.
b. Det er også tilfældet, hvis du har afgivet et bud i forvejen. Budknappen bliver deaktiveret på budkonsollen, hvis det bud, du har afgivet i forvejen, er det højeste.
c. Omvendt, hvis du ikke er højestbydende, får du en besked om, at du er ude. Budknappen bliver aktiv for den aktuelle pris.
d. Når du har vundet et bud, kommer en bekræftelsesskærm til syne med beskrivelse af emnet og hammerslagsprisen.

a. Ja Klik på "lås"-knappen i øverste højre hjørne af budskærmen, så bliver din budknap deaktiveret.
b. For at kunne byde i realtid skal du blot trykke på låsen igen for at aktivere budknappen.

a. Den almindeligste årsag til, at et bud ikke bliver modtaget, er, at auktionarius har accepteret et andet bud, enten et bud, der er afgivet i forvejen eller et bud på selve den fysiske auktion.
b. Den andenmest almindelige grund er, når et bud afgives, efter at auktionarius har sagt "solgt". Når auktionarius har sagt "solgt", er handlen lukket.

a. Ja PriorityBids afgives på varens side under forhåndsvisningen, indtil varen sættes til salg.
b. PriorityBids giver dig mulighed for at afgive dit bud før alle andre ONLINE bud.
c. Auktionarius bestemmer både størrelsen på budforøgelsen, og hvilke bud der accepteres.

Ja Du afgiver blot et nyt bud, og angiver dit nye maksimumsbeløb. Du kan øge dit maksimumsbud, når du vil under auktionen – uanset om dit bud er det højeste eller ej.

Nej. Alle bud, der afgives på en IronPlanet-auktion på nettet og fysisk, er endelige og bindende. Du kan altid forøge, men ikke reducere eller slette dit maksimumsbud.

a. Nej. I modsætning til en IronPlanet udvalgt auktion, angiver auktionarius budforøgelsen, når auktionen er i gang. Der er ikke et fast forøgelsesinterval, og det svinger alt efter auktionarius, hvor hurtigt auktionen forløber, varens anslåede værdi samt andre faktorer.
b. Men det er bedst at byde i runde tal for at forbedre chancerne for, at dit forudgående bud accepteres.
c. Eksempel: Som generel regel tager auktionarius ikke imod bud, som ligger under en budforøgelse på EUR 2.500, når beløbet når EUR 100.000. Derfor vil et forudgående bud på EUR 101.000 ikke blive accepteret.
d. Eksempel: Der er større chancer for, at et bud på EUR 11.000 bliver accepteret end et på EUR 10.500, medmindre auktionarius sætter budforøgelsen ned på det tidspunkt.
e. Den bedste tommelfingerregel er at afgive et forudgående maksimalt bud i runde tal, på samme måde som du ville have gjort det, hvis du var fysisk til stede ved auktionen. Auktionarius afgiver kun bud på dine vegne til den budforøgelse, der er gældende i det øjeblik.

Ja Du afgiver blot et forudgående bud på de varer, der forhåndsvises, og når auktionen åbner, vil vores system automatisk indsende buddet på dine vegne under auktionen.

a. Som det er tilfældet ved udvalgte auktioner, er det først afgivne PriorityBid det, der prioriteres. Den anden budafgiver må derfor byde højere for at have det højeste PriorityBid. Det højeste PriorityBid rangerer som det førende online bud og afgives til auktionarius forud for andre online bud.
b. I løbet af live auktioner kan der afgives bud både online og fysisk på stedet samtidigt. Det er auktionarius' ansvar at afgøre, hvilket bud der skal accepteres, efter vedkommendes bedste overbevisning.

Betalingsproces

Der er to vigtige oplysninger, du skal opgive, for at betalingen kan afvikles:

  •  Dit momsfritagelsesdokument, hvis du er fritaget for at betale moms.
  •  Købere, der eksporterer udstyret, vil også blive bedt om at oplyse deres eksporthavn i USA.

Hvis dit gensalgscertifikat allerede er indsendt i den stat, hvor udstyret skal sendes hen, vil dit momsfritagelsesnummer automatisk dukke op i forbindelse med betalingsprocessen. Hvis man ikke har dit certifikat allerede, vil du blive bedt om at fremvise en kopi af dit gensalgscertifkat via faxformularen med stregkode, som du får udleveret. Du kan printe denne faxformular under betalingsprocessen eller fra eftersalgssiden. Du finder yderligere oplysninger her.

Hvis du har dine momsfritagelsesdokumenter klar, inden du påbegynder betalingsprocessen, bør det ikke tage længere end fem (5) minutter.

Du får adgang til din faktura med det samme, når du har afsluttet betalingsprocessen.

I så fald bedes du ringe til kundeservice på +353 1 8605033.

Ja, det kan du godt.

Du kan foretage ændringer i dine betalingsoplysninger i op til tre (3) hverdage efter auktionen. Dog kan du ikke redigere i betalingsoplysningerne selv, hvis du har afsluttet betalingsprocessen og betalt det fulde beløb. I så fald er du nødt til at tale med en af vores kundeservicemedarbejdere, som skal foretage ændringerne i dine betalingsoplysninger.

Ring til kundeservice på (888) 433-5426, så hjælper de dig med betalingsprocessen.

I løbet af betalingsprocessen bliver du spurgt, om du ønsker at modtage transporttilbud i forbindelse med dit køb. Du modtager en e-mail fra vores transportpartner VeriTread med besked, når et transportfirma har afgivet et tilbud. Du kan tilgå tilbuddene fra din eftersalgsside.

Hvis du ikke ved, hvilken leveringsadresse, du vil bruge lige efter auktionen, har du tre (3) hverdage til at færdiggøre betalingsprocessen og foretage en fuld betaling af beløbet. Udstyret skal flyttes fra sælgers plads inden for otte (8) hverdage efter auktionen.

For at undgå at skulle betale moms i den stat, hvor udstyret afhentes, skal du kunne fremvise bevis for, at du har flyttet udstyret med et fragtfirma til en anden stat eller har eksporteret det ud af USA. Du finder yderligere oplysninger her

I USA har hver stat sine egne regler om salgsskat. Det indenlandske fragtbrev (ved brug af fragtfirma) fritager dit køb for at blive beskattet i den stat, hvor afhentningen sker. Fragtbrevet beviser, at du ikke har taget varen i din besiddelse eller har brugt udstyret i staten, hvor det afhentes, inden det er blevet transporteret til afskibningshavnen. Du finder yderligere oplysninger her

Hvis du ikke kan fremvise et fragtbrev eller et midlertidigt fragtbrev, som viser, at varen er bestemt til at blive leveret på et afskibningssted inden for 10 dage, bliver du pålagt en salgsskat. Du skal give IronPlanet et indenlandsk fragtbrev, hvoraf fremgår navnet på den by/stat, hvor udstyret skal afhentes og eksportdokumenter, som nævner afskibningshavnen i USA samt den endelige destination, hvor varen skal leveres. IronPlanet behandler ikke refusionsanmodninger, der modtages senere end ti (10) dage efter salget. Efter denne ti-dages periode kan køber anmode om at få refunderet salgsskatten direkte hos myndighederne i den delstat, hvor skatten er betalt. IronPlanet kan ikke anmode delstater om at refundere salgsskatter på vegne af købere. Købere må selv tage kontakt til myndighederne i de respektive stater. Du finder yderligere oplysninger her

Fordi noget er købt på internettet, betyder det ikke, at der ikke skal betales salgsskat/moms. Hvis du får udstyret transporteret til en anden stat til personlig brug eller til brug i dit firma, kan udstyret blive pålagt delstatsskatter/lokale brugsskatter i henhold til de love, der gælder i den pågældende stat.

PriorityBid

 

PriorityBidSM er vores system til budafgivelse under forhåndsvisningen ved en auktion. En betydelig del af al budafgivning på vores auktioner foregår ved PriorityBids: Der er typisk blevet budt på mere end 70 % af varerne inden selve auktionsdagen. Da PriorityBids afgives under forhåndsvisningen, har de en forsinket effekt på en vares pris, da prisen ikke ændres før auktionen åbnes. Der er flere fordele ved at bruge PriorityBids:

  • Du behøver ikke at være ved din computer på auktionsdagen. Når du afgiver et PriorityBid, angiver du den maksimale pris, du er villig til at betale for en vare. Du får med det samme at vide, om dit bud er det højeste, der er afgivet indtil videre, men du ved ikke hvor meget margen, du har i forhold til bud, der afgives senere. Størrelsen på dit bud er konfidentielt, og vores auktionssoftware holder dig i spidsen og beskyttet mod konkurrerende bud under forhåndsvisningen og på auktionsdagen, eller indtil din maksimumsgrænse er nået. Hvis du bliver overbudt af et andet PriorityBid, sender vi dig automatisk en e-mail med det samme.
  • Du kan vinde varen for en pris, der ligger under dit maksimumsbeløb. Ved vores type auktioner bliver budvinderens pris afgjort på baggrund af den pris, som den næsthøjeste budgiver var villig til at betale. Den endelige pris bliver aldrig større end ét budforhøjelsesinterval over det næsthøjeste bud. Så, hvis du ikke får megen konkurrence, kan du vinde en vare under din maksimumspris. Vi anbefaler, at du beslutter dig for en "ikke-fortrydelsespris", dvs. den pris, som du ikke vil fortryde at have sat, hvis en anden skulle vinde budrunden, og så afgive dit bud ét budforhøjelsesinterval under denne.
  • Ved at byde tidligt, har du større chancer for at vinde. Når konkurrerende PriorityBids afgives til det samme beløb, får det tidligste bud prioritet (det får prioritet til den relevante pris), så hvis du afgiver dit bud tidligt, har du en fordel. Du kan afgive et PriorityBid online døgnet rundt, eller via fax i vores kundecenters åbningstid.
  • Frihed til at holde øje med andre gode køb. PriorityBids giver dig frihed til at kigge efter og opsnuse andre varer på auktionsdagen, uden at du skal bekymre dig over dine "must haves". Vores system virker som din personlige assistent, overvåger dine PriorityBids og holder dig i spidsen, indtil prisen overstiger dit forudgående maksimumsbud.

Når auktionsdagen nærmer sig, kan du tjekke status på dine PriorityBids under købslisten i Min konto. Sørg for, at din e-mailadresse og beskedindstillinger er korrekte under Min kontoprofil, så du kan modtage e-mailbeskeder, hvis du bliver overbudt. Inden du overhovedet bliver overbudt, kan du øge dit maksimum på alle dine PriorityBids ved at afgive et nyt PriorityBid på den samme vare til et nyt maksimumsbeløb (bare rolig, du kan ikke overbyde dig selv). Som alle andre bud er PriorityBids bindende og kan ikke trækkes tilbage eller reduceres.

Klik her for at afgive et PriorityBid på den igangværende auktion

 

Overskudsudstyr fra USA's militær

For spørgsmål vedrørende de forskellige demilitariseringskoder kan du læse mere på Defence Logistics Agencys hjemmeside (DLA). Varer forsynet med koderne F og Q skal sikkerhedsgodkendes til handel, inden varen bliver frigivet til afhentning. For at få denne godkendelse skal køberen udfylde alle påkrævede oplysninger i slutbrugercertifikatet. Varer, der kræver slutbrugercertifikat, kan kun købes af amerikanske statsborgere, og hvis GovPlanet-kontoen er blevet oprettet i USA. Hvis køberen er født uden for USA, skal vedkommende indsende en kopi af sit amerikanske pas, sit amerikanske indfødsretsdokument eller sin opholds- og arbejdstilladelse i USA ("green card").

Hvis en vare kræver et slutbrugercertifikat, skal køberen have varen sikkerhedsgodkendt, inden den frigives til afhentning. For at få denne godkendelse skal køberen udfylde alle påkrævede oplysninger i slutbrugercertifikatet. Varer, der kræver slutbrugercertifikat, kan kun købes af amerikanske statsborgere, og hvis kontoen er blevet oprettet i USA. Hvis køberen er født uden for USA, skal vedkommende indsende en kopi af sit amerikanske pas, sit amerikanske indfødsretsdokument eller sin opholds- og arbejdstilladelse i USA ("green card"). Hvis du køber en vare, der kræver slutbrugercertifikat, vil du blive bedt om at indsende den udfyldte formular under betalingsprocessen.

Vores kundeservicemedarbejdere og salgsrepræsentanter er klar til at hjælpe dig. Ring på +353 1 8605000, så skal vi gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål.

Alle varer sælges i Euro, og vi accepterer kun betaling i Euro.

Købere skal overholde toldbestemmelserne, som fremgår af vores vilkår og betingelser og af vores FAQ (ofte stillede spørgsmål). Alle købere skal betale importtold og moms. Køberen er forpligtet til på anmodning herom at give IronPlanet beviser for, at varerne rent faktisk har forladt landet og/eller er blevet tolddeklareret i et andet land. Gør køber ikke dette, vil køber blive holdt ansvarlig.

Udover den endelige salgspris bliver hver vare pålagt et køberoverførselsgebyr foruden relevante salgsafgifter. For DLA-overskudsvarer i Europa skal køberne betale for et såkaldt SF97-frigivelsescertifikat ved køb af en vare på listen.

Alle varer vundet på en IronPlanet-auktion skal betales fuldt ud inden for tre (3) hverdage. Varer, som ikke er blevet betalt fuldt ud inden for 3 hverdage, vil blive pålagt gebyrer for for sen betaling.

Der gives et udleveringsdokument til køberen eller det valgte transportfirma, efter at varen er købt, og den fulde betaling er modtaget. Udleveringsdokumentet indeholder de oplysninger, som køberen skal bruge for at kunne planlægge afhentning af varen.

Der skal udfyldes en 0215 toldformular, som skal underskrives og stemples af en toldagent, for alle solgte varer, før de må forlade de amerikanske myndigheders varetægt. Dette dokument udleveres af IronPlanet.

Medmindre der oplyses andet, skal du afhente din vare inden for otte (8) hverdage at regne fra auktionsdagen for at undgå, at der påløber opbevaringsgebyrer. Alle skyldige opbevaringsgebyrer skal betales, inden varen afhentes. En vare, der ikke er afhentet inden for 60 dage, bliver anset for at være uafhentet. Når en vare erklæres uafhentet, kan den ikke længere afhentes. Læs IronPlanets vilkår og betingelser for yderligere oplysninger om vores afhentningspolitik.

Der skal udfyldes et 0215 tolddokument, som skal stemples af toldvæsnet, inden en vare må forlade militærbasen. Varen skal inspiceres af en toldagent, og der skal udfyldes en importdeklaration. Importdeklarationen afgør, hvad der skal betales i told, og alle toldafgifter og moms skal være betalt, inden køber forlader toldvæsnet. Toldvæsnet kan også kræve et BAFA-tjek af varen.

Der skal udfyldes et 0215 tolddokument, som skal stemples af toldvæsnet, inden en vare må forlade militærbasen. Inden varen transporteres til dit bopælsland, skal et autoriseret transportfirma eller en mægler indsende en T1-formular (T1 er et fragtdokument til transport af varer med oprindelse uden for EU mellem to steder inden for EU's toldområde). T1-dokumentet skal afsluttes i købers bopælsland på det lokale toldkontor. Al told og moms skal betales af køber i bopælslandet. Toldvæsnet kan også kræve et BAFA-tjek af varen.

Der skal udfyldes et 0215 tolddokument, som skal stemples af toldvæsnet, inden en vare må forlade militærbasen. Inden varen transporteres til et afskibningssted inden for EU, skal et autoriseret transportfirma eller en mægler indsende en T1-formular (T1 er et fragtdokument til transport af varer med oprindelse uden for EU mellem to steder inden for EU's toldområde). T1-dokumentet lukkes ved afskibning ud af EU. Der skal ikke betales EU-told eller -moms. Toldvæsnet kan også kræve et BAFA-tjek af varen.

BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) er en central licensgivende myndighed, som er ansvarlig for at håndhæve den tyske centralregerings politik om eksportkontrol. Sammen med overvågende og undersøgende myndigheder, særligt de forskellige toldkontorer, er BAFA involveret i et komplekst eksportkontrolsystem.

Det kan et autoriseret fragtfirma eller en transportmægler gøre for dig.

Da krav om CE-certificering kun er relevant i EU, er størsteparten af udstyret fra det amerikanske militærs overskudslager ikke CE-certificeret, selvom der fra tid til anden kan være noget europæisk fremstillet udstyr til salg, som kan være CE-certificeret. Overholdelse af CE-certificering omfattes af inspektionsrapporterne i forbindelse med vores IronClad Forsikring, så alle rapporter bør nøje gennemgås for at finde ud af, om varen er forsynet med en CE-mærkat. Du finder disse oplysninger under Funktions-sektionen øverst i rapporten.

IronPlanet tilvejebringer et SF97-frigivelsesdokument fra DLA. Det er købers ansvar at tjekke med de lokale myndigheder inden buddet afgives, om en vare kan omregistreres i bopælslandet. Der kan kræves modifikationer af køretøjer, så de lever op til EU-lovgivningen.

Alle besøg på stedet skal aftales i forvejen med en repræsentant for IronPlanet i forbindelse med overskudsvarer fra det amerikanske militær, som befinder sig på en amerikansk militærbase. Nogle steder er der adgangsbegrænsninger eller særlige forbehold, som skal efterleves i forbindelse med besøget. Når en aftale er godkendt, vil du selv eller dit fragtfirma blive personligt eskorteret ind på basen.

Når den endelige betaling er modtaget, vil frigivelsesdokumentet blive tilgængeligt på køberens IronPlanet-konto. Frigivelsesdokumentet vil indeholde kontaktinformationer til den afdeling hos IronPlanet, som hjælper dig med at aftale en afhentningsdato og give dig den eksakte afhentningsadresse. For varer, der sælges fra en militærbase, skal du eller dit fragtfirma kunne fremvise personlig id, korrekt udfyldte dokumenter, og i nogle tilfælde, forsikringsbeviser, inden I kan komme ind på området.

IronPlanet hjælper køber med at forberede de relevante dokumenter til toldvæsnet, og vores transportpartnere hjælper med T1-formularen.

Transport

Køber er ansvarlig for transporten af købt udstyr.

For at få hjælp til transport kan du kontakte vores transportpartnere eller Ritchie Bros. Logistikafdelingen nås på +31.1683.92200 eller på logistics@rbauction.com.

Nej. Sælger er ikke forpligtet til at læsse udstyr eller dele af udstyr i containere. Køber skal arrangere læsning af containere med købers transportfirma.

Sælger er ikke forpligtet til at adskille noget af udstyret inden transporten. Nogle sælgere eller opbevaringsfirmaer tilbyder dog dette som en ekstraservice mod betaling. Køber skal anmode om dette hos sælger eller opbevaringsfirmaet. Kontaktinformationer til sælger bliver oplyst, når IronPlanet har modtaget fuld betaling for den/de købte varer. Yderligere vederlag skal forhandles og betales til sælger eller opbevaringsfirmaet. IronPlanet hjælper ikke på nogen med at foranledige at udstyret bliver skilt ad, medmindre det tydeligt fremgår af vores hjemmeside.

IronPlanet kan ikke give yderligere oplysninger om mål og/eller specifikationer på udstyr udover det, der fremgår af vores inspektionsrapporter. Køber kan få oplyst dimensioner og/eller specifikationer ved at kontakte den oprindelige producent af udstyret eller besøge producentens hjemmeside, kontakte lokale forhandlere eller søge på internettet. Som køber bør man samarbejde med sit transportfirma for at gennemgå fælles målreferencer. Sælger kan vælge at hjælpe med yderligere oplysninger, men bemærk, at sælger ikke er forpligtet til at give yderligere oplysninger om udstyret.

IronPlanet giver dig sælgers kontaktinformationer, når du har foretaget fuld betaling. Du finder også disse oplysninger, efter varen er betalt fuldt ud, på vores hjemmeside ved at klikke på transportautoriseringslinket på eftersalgssiden for den relevante vare.

Køber skal fjerne udstyret fra sælgers adresse inden for otte (8) hverdage efter auktionen. Efter 8 hverdage har sælger lov til at opkræve opbevaringsgebyr af køber. Efter tres (60) dage erklæres udstyret for uafhentet og bliver solgt med fratrækning af opbevaringsgebyr og fuld kommission af den sum, salget indbringer. (Læs vores komplette vilkår og betingelser, afsnit V for yderligere oplysninger om de nødvendige transaktioner i forbindelse med købers afhentning af udstyret).

For at kvalificere sig som køber hos IronPlanet, inden man kan byde på en auktion, kræver vi af alle købere uden for Europa, at man indsender et depositum på EUR 2.000 for at få lov til at byde på vores auktioner. Vinder du ikke en vare på en auktion, står pengene hos IronPlanet som depositum, så længe du som køber ønsker at bibeholde din ret til at byde på vores auktioner. En køber kan når som helst bede om at få sit depositum tilbage via e-mail. Bemærk, at depositummet bliver refunderet til samme person/firma, som har sendt depositummet.

IronPlanet stiller via vores tredjeparts transportpartnere en liste til rådighed over fragtfirmaer, som kan hjælpe med oversøisk transport. Mange af disse firmaer kan også give dig et uforpligtende prisoverslag for transporten både før og efter auktionen. Transport er købers ansvar. Hos IronPlanet koordinerer vi ikke transporten eller står for selve transporten af udstyret. Kontakt os, hvis du er interesseret i at modtager flere oplysninger om transport.

Udover hammerslagsprisen er du ansvarlig for at betale transaktionsgebyret og moms. Læs mere under Købergebyrer og skatter.
Desuden er du ansvarlig for alle transportomkostninger, der skal betales direkte til det fragtfirma, du hyrer til at forestå transporten af udstyret.

Den fulde betaling til IronPlanet forfalder inden for 3 hverdage efter auktionen. Du skal gennemføre vores Betalingsproces lige efter auktionen for at kunne printe en faktura med eventuel momsfritagelse og leveringssted. Din faktura bliver gjort klar til dig, når du har gennemført betalingsprocessen. Du kan se din faktura, når du vil, efter du har gennemført betalingsprocessen, ved at trykke på linket på eftersalgssiden for den pågældende vare.
Alle varer, der ikke er betalt til tiden, vil automatisk blive erklæret ubetalte, og køber skal betale et "strafgebyr", som svarer til det beløb, der fremkommer ved gensalg af varen plus 14 % i kommission af gensalgsprisen, med en minimumskommission på EUR 2.000. Dette gebyr vil blive pålagt hver enkelt vare, som køber ikke har betalt. Sørg for, at du har arrangeret betaling, inden du byder, så du er sikker på, at den fulde betaling bliver modtaget til tiden, så du undgår strafgebyrer.

Hvis den vare, du har købt, er beregnet på eksport, skal du gennemføre vores betalingsproces efter salget og oplyse afsendelsessted samt leveringsadressen i udlandet. Du skal deponere momsbeløbet på din faktura. IronPlanet refunderer depositummet, når vi har modtaget den korrekte dokumentation inden for den tidsfrist, der er opgivet under vores vilkår og betingelser.

Køber er ansvarlig for at arrangere transport og for at udfylde alle påkrævede tolddokumenter. Kontakt en toldagent eller et speditørfirma for at få oplyst de eksakte krav til eksport. Som en del af IronPlanets køberservice kan vi give dig en liste over speditører og toldagenter.

Køber er ansvarlig for at arrangere transport. IronPlanet kan give dig en liste over speditører og toldagenter inden auktionen. Efter auktionen vil du kunne indhente transporttilbud fra vores transportpartnere direkte via IronPlanets hjemmeside.